Wanted

C++ razvijalec

Maribor, Slovenija, EU

Delovno mesto

C++ razvijalci so odgovorni za postavitev infrastrukture za prepoznavo vsebine, ki aplikacijama Reveel-it in Reveel Studio omogoča razpoznavo slik in izvajanje ostalih nalog, povezanih z računalniškim vidom. Razvijajo, izboljšujejo in testirajo naslednjo generacijo tehnologij računalniškega vida.

O podjetju

Reveel-it je trenutno edina rešitev na trgu mobilnih aplikacij, ki uporabnikom na hiter in preprost način omogoča iskanje in nakup priljubljenih izdelkov iz slikovnih in video vsebin.

Delovne naloge in zahteve

 • Razvoj programske infrastrukture za rešitve na področju računalniškega vida z uporabo ZeroMQ knjižnice na Linux operacijskem sistemu.
 • Programiranje!
 • Zasnova in razvoj testiranja, ki zagotavlja učinkovito neprekinjeno integracijo.
 • Programiranje!
 • Pisanje dokumentacije kode, uporabniških zgodb in ostale dokumentacije, ki je povezana s cikli razvoja aplikacije.
 • Programiranje!
 • Raziskovanje novih tehnologij, podajanje konceptualnih idej in rešitev težav, tako verbalno kot pri samem delu.
 • Programiranje... :>
 • Aktivno sodelovanje v interdisciplinarni ekipi, ki vključuje ostale razvijalce, projektne vodje, oblikovalce ter ostale.

Kultura podjetja

Skupinsko delo je ključnega pomena. Iščemo zanesljive posameznike, ki so sposobni tesnega sodelovanja z ostalimi člani ekipe. V svojo ekipo vabimo nadarjene in samostojne posameznike, ki so sposobni izražanja idej in mnenj v raznolikem kolektivu. Želimo, da bi naši sodelavci svoj trud vsak dan videli kot nepogrešljiv prispevek k delu celotne ekipe in tako prenašali poslanstvo in vrednote podjetja Reveel.

Hitro rastemo, zato v svojo ekipo vabimo ljudi, ki so se sposobni prilagajati spremembam, dobro delujejo v živahnih okoljih in se z veseljem soočajo z novimi izzivi. Sodelovati želimo z ambicioznimi posamezniki, ki si zastavljajo visoke cilje in jih žene želja, da bi ustvarili izdelek na katerega so ponosni.

Zahtevana znanja in kompetence

 • Odlično poznavanje C++ programskega jezika in OOP konceptov..
 • Analitično razmišljanje in veselje do reševanja problemov.
 • Poznavanje modernih razvojnih praks, kot sta Git in Agile.
 • Komunikacijske in organizacijske sposobnosti ter aktivno znanje angleškega jezika (govorno in pisno).

Ti si

Oseba, ki želi vplivati na svoj razvoj in osebnostno rast. Iščeš podjetje, kjer boš imel/a priložnost, da svoje interese razviješ na več področjih, in v katerem naziv ni tvoja končna postaja, ampak izhodiščna točka, kjer se vse šele začne.

Prijavi se

Pošlji svoj CV in portfolio na jobs@reveel.it.